Repassar les operacions amb enters

Un joc senzill per repassar amb enters