Carpeta GDrive amb Models, Formularis, Logotips...

Carpeta a Google Drive amb diferents Models Formularis, Gràfics i Logotips:

  • Models per programar Activitats Extra-Escolars
  • Models pel professorat: justificació faltes, comissions
  • Models relacionats amb l'alumnat: absentisme, convivència, expedients, entrevistes...
  • Impresos i formularis per matrícula
  • Logos i gràfics del centre
  • Altres: plantilles amb encapçalaments, portades fax, etc...