Operacions amb fraccions

Exercicis de suma i resta de fraccions