Logos Gregori Maians

Una carpeta a Google Drive amb uns quants logos, la majoria en format vectorial SVG