Plantilla centre (OTT)

Una plantilla amb capçalera en format platilla d'open document