Pàgina web amb mapes interactius...molt interessant

Feu clic a l'enllaç http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm per obrir el recurs.