Conversió de Servos a Motors de rotació contínua

Com modificar un servo per convertir-lo en rotació contínua.