Funcionament Xarxa interna centre

Document PDF, una miqueta antiquat, on s'explica el funcionament i els recursos de la xarxa local del centre.