Introducció

Per a utilitzar la WiiMote en algun dels dos modes possibles:
  • Mode PDI: Pissarra Digital Interactiva.
  • Mode Punter del Ratolí.
Cal instal·lar una sèrie de programes al nostre ordinador.

Al món GNU/Linux els programes es distribueixen en forma de "paquets", la distribució Ubuntu, com és hereva de Debian, utilitza paquets en format .DEB, altres distros utilitzen el sistema .RPM, propi de Red Hat.

Aquests paquets es troben disponibles a uns servidors que hi ha per Internet anomenats "repositoris" i s'instal·len als nostres ordinadors directament, sense que que calga fer ús de CD's o altres medis d'emmagatzematge, utilitzant la ferramenta "apt-get".

Així, per instal·lar els paquets necessaris, tant en Hardy com en Intrepid podem fer:

sudo apt-get install libcwiid1 lswm wmgui wminput

També podem fer servir un "front-end" gràfic de la ferramenta apt-get anomenat "Synaptic", és un programa que ens ajuda a localitzar i instal·lar paquets des dels repositoris:

Instal·lador de paquets Synaptics


El programa que ens converteix el wiimote en un receptor per fer una PDI no està en aquests repositoris, per tant caldrà descarregar-lo d'internet i instal·lar-lo a banda com s'explica més avall.

Paquets a instal·lar

Degut al poc ample de banda de que disposem als instituts, he desat una còpia local al curs Moodle dels paquets necessaris.

Ací teniu una taula amb una explicació del que és cada paquet i la seua funció i un link per descarregar-lo. He desat els paquets per a les dos versions més actuals d'Ubuntu: Hardy Heron 8.04 i Intrepid Ibex 8.10.

Paquet i funció Hardy Heron
8.04
Intrepid Ibex
8.10
libcwiid

Llibreria escrita en C per comunicar-se amb el wiimote, utilitzada per tots els altres programes.
libcwiid1_0.6.00-
2_i386
libcwiid1_0.6.00-
4ubuntu1_i386
lswm

Llistador de wiimotes, fa un scan i reporta l'adreça bluetooth dels que troba. Abans cal posar el wiimote en mode "trobable", pitjant a l'hora els botons "1" i "2".
lswm_0.6.00-2_i386 lswm_0.6.00
-4ubuntu1_i386

wmgui
Per vore gràficament les dades rebudes per bluetooth des del wiimote: les dels tres acceleròmetres, les de la càmara IR i els botons.
També podem encendre els LED's i el zumbador.
Només serveix per comprovar que comuniquem bé amb el wiimote i que tot funciona.
wmgui_0.6.00-2_i386 wmgui_0.6.00-
4ubuntu1_i386
wminput
Per utilitzar el wiimote com un ratolí.
És el programa principal per fer servir el wiimote en mode "controlador del ratolí".
wminput_0.6.00-2_i386 wminput_0.6.00-
4ubuntu1_i386
python-cwiid
Com wminput està escrit en el llenguatge de programació python, aquests són els "binding" per utilitzar libcwiid des de python.
python-cwiid_
0.6.00-2_i386
python-cwiid_0.6.00-
4ubuntu1_i386
whiteboard
Per utilitzar un punter IR i fer una pantalla tàctil amb el wiimote de receptor. Programa principal per fer servir el wiimote com a "càmera" d'una PDI.
whiteboard_0.3.4.1-
0ubuntu1_i386
whiteboard_0.3.4.2-
0ubuntu1_i386
Tots en Tar-ball
Tots els paquets anteriors junts en un "tar-ball": fitxers ajuntats amb la utilitat tar i comprimits amb gzip, forma habitual de enviar-se conjunts de fitxers en el món Unix, aquests tarballs solen tenir l'extensió .tgz o .tar.gz
Paquest_Hardy_8.04 Paquets_Intrepid_8.1

Una vegada descarregats aquests paquets (i descomprimits si hem optat per descarregar-nos el tar-ball), fent click a sobre d'ells s'ens obriran amb la utilitat Gdebi, que ens permetrà instal·lar-los:

Instal·lador Gdebi


El paquet "whiteboard", com que no es troba als repositoris, serà necessari descarregar-lo i instal·lar-lo amb Gdebi. Podeu visitar la seu del projecte a Google Code i el lloc original de descàrrega per si voleu cercar actualitzacions.

Darrera modificació: dijous, 16 agost 2012, 17:48