Un operador, en un llenguatge de programació, és un signe que representa una operació a fer sobre un operand o entre dos o més operands.

Fins ara coneixem:

Operador d'assignació

És el signe =, que serveix per assignar a la variable de l'esquerra del símbol = el valor de la dreta. Exemples:

var=6; //donem un valor explícit.
temps=tempsInicial; //assignem a una variable el valor d'una altra
compte=temps*5+tempsInicial; //a una variable assignem el resultat d'una operació

Ací pots vore l'explicació.

 

Operadors matemàtics

Són operadors que actuen fent operacions matemàtiques entre els operands. són:

 

Operadors Relacionals

Són els que comparen dos operands i tornen vertader o fals segons el resultat de la comparació. Molt utilitzats als IF i altres sentències de control de fluxe. Són aquests:

  • Igual que ==
  • Major que >
  • Menor que <
  • Major o igual que >=
  • Menor o igual que <=
  • No igual que (diferent que) !=

El resultat de les expressions amb aquests operadors sempre serà un dels dos valors lògics booleans TRUE (1) o FALSE (0).

 


Fins ací el que ja coneixiem, ara uns nous operadors que no coneixeiem són:

Operadors Lògics Booleans

Aquests serveixen per juntar de forma lògica dues o més expressions lògiques (de comparació per exemple). Són:

Darrera modificació: divendres, 8 febrer 2013, 17:57