En aquest glossari posarem totes aquelles paraules noves o que no tenim ben clares per poder-les consultarNavegueu pel glossari utilitzant este índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

T

Torus

Figura geomètrica que correspon al gir d'una circunferència de radi r, alvoltant d'un eix, a una distància major que r