La fam és un dels grans i greus problemes d'aquest món globalitzat. Pots fer servir aquest recurs per valorar el fenomen.


(Encara no hi ha cap tema de debat en este fòrum)