L'ESTAT AUTONÒMIC

El model autonòmic que deriva de la Constitució del 1978 en la conjuntura de la greu crisi econòmica actual:
Existeixen moltes opinions i posicionaments: des de les opinions que veuen insostenible econòmicament el model actual, altres que el defensen,...
Darrerament s'ha plantejat el debat soberanista a Catalunya, i tal com pots intuir la qüestió de l'organització territorial de l'estat espanyol no està plenament "superada".
Intenta expresar la teua opinió des d'una òptica històrica i raonada.

(Encara no hi ha cap tema de debat en este fòrum)