Notícies del lloc

ÚS DELS MÒBILS

 
Imatge MARIA MERCÈ FUSTER PUIG
ÚS DELS MÒBILS
per MARIA MERCÈ FUSTER PUIG - dimecres, 22 abril 2015, 13:23
 

Estimades famílies:

Ateses les circumstàncies i les deliberacions al si de les últimes sessions de CLAUSTRE DE PROFESSORAT i de CONSELL ESCOLAR, s'ha aprovat la següent normativa reguladora de l'ús de mòbils i smartphones que entrarà en vigor el proper dilluns, 27 d'abril:

«El present apartat fa referència a l’ús d’aparells de reproducció d’imatge i so, i telèfons mòbils. (...) es creu convenient regular-ho així: respecte als telèfons mòbils i/o smartphones l'alumnat els podrà utilitzar (de forma adequada) al pati durant el temps dels esplais, i a la cafeteria sempre. Fora d'eixos espais i horari quan s’observe que un alumne/a estiga en poder d’un d’ells li serà retirat, un dia la primera vegada i una setmana la reincidència, podent-lo recollir ell o ella personalment transcorreguts eixos terminis; a més de constar com una actitud contrària a les normes de convivència. Excepcionalment, i prèvia comunicació a la comunitat educativa, s’autoritza l’ús al centre de les esmentades eines quan el professorat ho considere necessari per al desplegament d’alguna activitat curricular. “

(art.8 del Reglament de Règim Intern)