Notícies del lloc

Sistema SGD-Web funcionant

 
Imatge Joan Salelles
Sistema SGD-Web funcionant
per Joan Salelles - dimarts, 30 octubre 2012, 09:44
 

SGD webJa està configurat i en funcionament el sistema SGD Web, on els pares, mares i resta de la comunitat educativa pot consultar horaris, notes i incidències dels estudiants.

Recordem:

  • Per entrar s'han de posar nom d'usuaricontrasenya.
  • Pels alumnes ja matriculats en cursos anteriors, els nom d'usuari i contrasenyes són les mateixes que en cursos anteriors.
  • La forma de els noms d'usuari i contrasenyes és també la mateixa: poden consultar-les als butlletins de notes, a les notificacions de faltes i incidències enviades pels tutors i a altres comunicacions del centre.
  • Si tenen algún dubte, poden contactar amb el centre, on s'els podrà facilitar aquesta informació prèvia identificació.