Notícies del lloc

Comptes professorat "Apps for IES Gregori Maians"

 
Imatge Joan Salelles
Comptes professorat "Apps for IES Gregori Maians"
per Joan Salelles - dilluns, 8 octubre 2012, 11:01
 

Ja han estat donats d'alta els comptes pel nou professorat a la plataforma Apps for IES Gregori Maians.

Podeu accedir a la plataforma i també aprendre'n el seu ús.

Encara està pendent:

  • Activar comptes nou professorat al servidor de centre (perfils usuari) i al Moodle.
  • Activar comptes de tots els alumnes a Apps for IES Gregori Maians.
  • Activar comptes dels nous alumnes al servidor de centre i al Moodle.

Tot açò s'anirà enllestint (i aniré tatxant-ho de la llista) quan estiguen les dades introduïdes al SGD.