Notícies del lloc

Procediment selecció professor especialista equitació

 
Imatge Joan Salelles
Procediment selecció professor especialista equitació
per Joan Salelles - dilluns, 3 setembre 2012, 11:29
 

PROCEDIMENT SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE PROFESSOR ESPECIALISTA EN "CONDUCCIÓ DE GRUPS A CAVALL I ATENCIÓ BÀSICA A EQUINS" PER LA IMPARTICIÓ DE DOCÈNCIA EN PRIMER CURS DEL C.F.G.M. "TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL.

Els/les aspirants han de presentar sol·licitud a la SECRETARIA DEL CENTRE, abans de l'11 de setembre.

Requisits:

  • Condicions generals exigides per a l'ingrés en la funció pública establertes al R.D. 276/2007.
  • Experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l'àmbit docent, amb dos anys d'exercici professional en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament.
  • Estar en possessió de la competència i qualificació professional adients.

Documentació a presentar amb la sol·licitud:

  • DNI, Passaport o NIE.
  • Currículum vitae i fotocòpia dels mèrits.
  • Certificat de l'empresa on desenvolupe o haja desenvolupat la seua activitat professional.
  • Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la que fora afiliat.

Oliva, 3 de setembre de 2012.