Notícies del lloc

Nova distribució aules

 
Imatge Joan Salelles
Nova distribució aules
per Joan Salelles - dilluns, 10 octubre 2011, 19:56
 
Ací teniu un PDF amb el plànol de l'IES amb la nova distribució i nomenclatura de les aules.
El codi de les aules sense "nom propi" està format segons el següent criteri:
  1. Un primer caràcter B, 1 ó 2, que indica la planta.
  2. Una lletra W, E que indica l'ala Oest o Est.
  3. Un número d'ordre que segueix el sentit horari.