Notícies del lloc

Proves Homologades Certificació A2 Idiomes

 
Imatge Joan Salelles
Proves Homologades Certificació A2 Idiomes
per Joan Salelles - dimecres, 2 març 2011, 10:26
 

PROVES CERTIFICACIÓ A2

Proves certificació A2Una vegada realitzades i qualificades les proves, s'ha penjat al tauler d'anuncis els llistats següents:
  • Qualificacions computades en cada destresa, una vegada incrementada la nota obtinguda amb el percentatge corresponent si s'aprovà l'idioma l'any anterior.
  • Relació d'aptes.
Els alumnes que hagen obtingut l'apte podeu passar per secretaria per demanar el model pel pagament de les taxes al banc i sol·licitar l'expedició del certificat.