Notícies del lloc

Possibilitat de cursar Religió en 2n de Batxillerat

 
Imatge MARIA MERCÈ FUSTER PUIG
Possibilitat de cursar Religió en 2n de Batxillerat
per MARIA MERCÈ FUSTER PUIG - divendres, 31 agost 2018, 10:34
 

Per raons organitzatives, preguem aquell alumnat interessat a fer el canvi, ho comunique el més aviat possible (millor dia 3 que dia 4)

Es comunica a tot l'alumnat de 2n Batxillerat que en compliment de la interlocutòria de mesures cautelars 259/2018 la relació de matèries opcionals específiques indicades en l'annex únic del Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, que modifica el Decret 87/2015, pel qual s’estableix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana inclourà també la Religió Catòlica. Si algun alumne o alguna alumna vol modificar la seua matrícula, canviant la matèria opcional específica per Religió Catòlica ho comunicarà en la Secretaria del Centre fins al dia 12 de setembre a les 14 h.