Notícies del lloc

Procediment de selecció de professor especialista

 
Imatge Joan Salelles
Procediment de selecció de professor especialista
per Joan Salelles - dijous, 29 juny 2017, 12:13
 

Senderisme

Com a conseqüència de les al·legacions presentades per un dels aspirants en el procediment de selecció d’un/a professor/a especialista de “Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre” i de la seua admissió a tràmit que implica la retroacció del procediment, en aquest document es poden consultar les noves instruccions.

El termini de presentació de la documentació requerida en la primera de les dites instruccions finalitza el dia 30 de juny a les 14:00h.

La composició de la comissió avaluadora pot consultar-se en aquest altre document.