Projecte CTC 1: Control motor DC amb pont en H

El primer dels projectes per la fira CTC consisteix en controlar la velocitat i sentit de gir d'un motor de corrent continu utilitzant un "Pont en H" fet amb transistors discrets (en lloc d'utilitzar un circuit integrat que ja té el pont fet dins, com el L239D).

S'hauria de documentar el nostre projecte, per això agafeu imatges i explicacions dels enllaços que vos pose més avall.

  • Explicacions del control d'un motor DC des d'un microcontrolador: Part 1, Part 2, part 3
  • Circuit utilitzant transistors concrets: BD138 i BD139 com Trts. de potència i BC548 com a Trts. de control.
  • Feu amb Fritzing el circuit de connexió.
  • El programa Arduino el teniu ací: