ACTIVITAT 1: ELS MOVIMENTS NATURALS DE LA POBLACIÓ. LA NATALITAT

INVESTIGA i contesta les següents preguntes:
  1. Defineix natalitat i taxa de natalitat. Com es calcula la taxa de natalitat?
  2. Insereix un mapa de la taxa de natalitat del món i senyala quines zones del món tenen una taxa de natalitat elevada i quines baixa
  3. Quines són les causes que als paisos desenvolupats la taxa de natalitat siga baixa?
Resultado de imagen de tasa de natalidad