ACTIVITAT 4: LES MIGRACIONS

INVESTIGA:

  1. Defineix els termes següents: migració, emigració i immigració.
  2. Quins tipus de migracions hi ha? Quines són les causes de les migracions?
  3. Què és el saldo migratori? Quan és positiu? I quan negatiu?
  4. Indica les conseqüències demogràfiques, culturals i de convivència i econòmiques de les migracions.
Resultado de imagen de tipus de migracions