ACTIVITAT 2: DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MUNDIAL. DENSITAT DE POBLACIÓ

INVESTIGA I CONTESTA:

  1. Defineix demografia.
  2. Què és la densitat de població? Com es calcula? En què s'expressa?
  3. Resultado de imagen de densitat de població mundial
  4. Observa el mapa de la densitat de població mundial: En quines àrees es concentra la majoria de la població? I quines zones podriem dir què són deserts demogràfics?
  5. Quines són les causes que determinen una densitat de població elevada? I una densitat de població molt baixa?
  6. Indica 5 països amb una densitat de població d'1 a 25 h/km2 . 5 països amb una densitat de població de 25 a 100 h/km2. 5 països amb una densitat de població de més de 100 h/km2.