ACTIVITAT 5: L'ART BARROC. ESCULTURA

Contesta les següents preguntes:

  1. Busca les característiques de l'escultura barroca i insereix una foto per a cadascuna d'elles.
  2. Busca informació sobre Gian Lorenzo Bernini i fes un breu resum de la seua vida. Busca tres de les seues escultures i insereix una fota de cadascuna.
Resultado de imagen de escultura barroca