ACTIVITAT 2: L'EDAT MODERNA. CANVIS SOCIALS

Contesta les següents preguntes:

  1. Fes un esquema sobre els distints estaments socials de l'edat moderna
  2. Quina diferència hi ha entre els grups socials de l'edat mitjana i els de l'edat moderna?
  3. Quins grups socials havien de pagar impostos en aquesta època? Quins grups no ho havien de fer? Per quina raó?
Resultado de imagen de sociedad de la EDAT MODERNA