ACTIVITAT 1: L'EDAT MODERNA. CANVIS ECONÒMICS

Contesta les següents preguntes:

  1. Quan comença i acaba i amb quins fets l'edat moderna.
  2. Quines transformacions econòmiques es van produir en començar l'edat moderna?
  3. En què consistia la tècnica agrícola de la rotació triennal? Quins avantatges tenia el guaret?
  4. Explica en que consistia el sistema domèstic (domestic system).
  5. Busca les causes de l'augment de la població en l'època de transició de l'edat antiga a l'edat moderna. Indica almenys 3 causes.
  6. Qui eren la família Mèdici i la familia Fugger? Per què són molt importants al segle XV i XVI?
Resultado de imagen de cambios economicos EDAD MODERNA