ACTIVITAT 7: L'ART ROMÀNIC. ARQUITECTURA

Després de veure la presentació del tema i els dos vídeos sobre l'art romànic, contesta les següents preguntes:

  1. Defineix art romànic i enumera les característiques principals.
  2. ARQUITECTURA: Anomena les característiques principals de l'arquitectura romànica. Quins elements utilitzaven? Insereix dibuixos.
  3. Com eren les portalades de les esglésies romàniques?
Resultat d'imatges de arte romanico