ACTIVITAT 5: L'ESGLÉSIA

Contesta les següents qüestions:

  1. Quines diferències hi havia entre el clero secular i el clero regular
  2. Fes un esquema sobre l'organització de l'església diferenciant entre clero secular i clero regular.
  3. INVESTIGA sobre els monestirs medievals: Parts, treballs que es feien, ... Insereix un dibuix.
  4. Fes una breu redacció sobre les croades (què són, qui les organitzava, quin objectiu perseguien, quantes hi va haver, ...).
  5. Què són els pelegrinatges? A quines ciutats es feien? I les relíquies?
Resultat d'imatges de iglesia medieval