ACTIVITAT 3: L'ECONOMIA FEUDAL

Contesta les següents qüestions:

  1. Què vol dir que l'economia feudal era de subsistència?
  2. Quina era la principal activitat econòmica en el feu? Quins cultius es conreaven?
  3. La ramaderia, a més d'aliment, què més proporcionava als habitants dels feus?
  4. La producció agrícola va augmentar gràcies a la utilització de les següents tècniques: Explica en que consisteix cadascuna (pots inserir dibuixos, però cal explicar-los)
  • Rotació triennal dels conreus
  • Invent de l'arada de pala
  • Utilització en els animals de la collera

Resultat d'imatges de agricultura feudal