ACTIVITAT 1: EL SISTEMA FEUDAL

Contesta les següents preguntes:

  1. Defineix el terme feudalisme.
  2. Quins van ser els orígens del feudalisme?
  3. Què és un feu? I un senyor feudal? I els serfs?
  4. INVESTIGA: Què eren les relacions de vassallatge? Entre qui s'establien estes relacions? Quines obligacions tenia cadascú?

Resultat d'imatges de feudalisme