ACTIVITAT: QUE EN SAPS JA?

Contesta les següents preguntes:
  1. Quin poble germànic va controlar la major part de la península Ibèrica després de la caiguda de l'imperi romà d'Occident.
  2. Quan van envair la península ibèrica els musulmans?
  3. Esmenta el nom d'alguns edificis importants que construïren els musulmans a la península ibèrica i que hagen arribat fins a nosaltres.
Resultat d'imatges de icono contestar examen