ACTIVITAT 9: LA RELIGIÓ MUSULMANA

Desprès de visualitzar la presentació contesta les següents qüestions:

  1. Quins són els 5 preceptes (puntals de fe) que qualsevol musulmà ha de complir i respectar?
  2. Quin és el llibre sagrat dels musulmans? Com s'anomenen els sacerdots de l'islam?
  3. Significa el mateix àrab que musulmà? Raona la resposta.
  4. Dins de l'islam es donen dos corrents religioses. Quines són i en què es diferencien?
Resultat d'imatges de alcora llibre sagratAlcorà