ACTIVITAT 8: ORGANITZACIÓ POLÍTICA, ECONOMIA, SOCIETAT

Desprès de visualitzar la presentació contesta les següents qüestions:

  1. Quins eren els càrrecs polítics més importants durant el califat? Que feia cadascun?
  2. Quins productes agrícoles produïen els àrabs? Davant la manca d'aigua de les zones desèrtiques quines avanços utilitzaren per a l'agricultura de regadiu? Quins es continuen utilitzant hui en dia?
  3. Quin tipus de ramaderia practicaven? Quins animals criaven?
  4. Dibuixa una piràmide social en què col·loques per ordre d'importància (el més important dalt) els diferents grups de la societat musulmana.
Resultat d'imatges de inventos agricultura musulmanes