ACTIVITAT 4: L'IMPERI BIZANTÍ

Contesta les següents preguntes:

  1. Quin va ser l'origen de l'imperi bizantí? Quins dos noms va tindre la capital?
  2. Com estava organitzat políticament l'imperi bizantí?
  3. Busca un mapa de les conquestes de l'emperador Justinià, insereix-lo i digues 5 països actuals que es corresponguen amb els territoris conquerits.
  4. Anota les principals característiques de l'economia i la societat de l'imperi bizantí.
Resultat d'imatges de justiniano