ACTIVITAT 2: L'EDAT MITJANA

Fes una breu redacció sobre l'edat mitjana on aparega el període que compren, les etapes, les característiques de la societat i l'economia, on vivien, els estils artístics que es van donar. També digues quines són les diferències principals que trobes entre el nostre estil de vida actual i el de l'edat mitjana.

Resultat d'imatges de icono redacció