ACTIVITAT 1: ETAPES DE LA HISTÒRIA

INVESTIGA les etapes de la història. Has d'escriure en quin any comença i acaba cadascuna i quin fet important ocorre en eixos anys.Resultat d'imatges de prehistoria