Primera animació GIF

Envia la primera animació feta seguint el tutorial. Envia-la tant en format XCF, com en GIF, després d'haver-la optimitzada.