ACTIVITAT 6: VOCABULARI

Defineix els termes següents:Resultat d'imatges de vocabulari

  1. fèrtil
  2. terrisseria
  3. sedentarisme
  4. ceràmica
  5. cabdill
  6. metal·lurgia
  7. navegació
  8. coure
  9. bronze
  10. ferro