Redacció: Components d'un Sistema Informàtic

Utilitzant l'editor de texts de Google, heu de redactar un text que parle dels components d'un sistema informàtic: maquinari, programari, definicions, classificació i exemples.

La informació heu de buscar-la per internet, així com algunes imatges o dibuixos per il·lustrar la redacció. Utilitzeu també altres elements de format: llistes de punts, formats de lletra, etc... No convertiu el vostre document en un catàleg de tipus de lletra estranys ni en una barreja de colorins!

Per posar títols, encapçalaments i altres parts específiques del text, utilitzeu els estils. No utilitzar estils penalitzarà la qualificació.

Una vegada redactat i formatat, compartiu-lo com ja aprenguéreu a la tasca del LightBot i poseu ací a la tasca Moodle un enllaç al vostre document.