Descomposició en factors primers

Fes els exercicis de descomposició en factors primers i copia'ls a la llibreta

exercicis

Escriu la descomposició en un document de text i puja'l