Quadern de divisibilitat per a treballar en el pont

Fes en l'ordinador els exercicis del quadern de divisibilitat. En la llibreta pren notes del que vas fent, anota allò que no sabies i si trobes alguna dificultat