Canvi sentit gir d'un motor: doble commutador

En aquest exercici anem a fer el circuit que necessitarem pel nostre vehicle mòbil: un circuit que fa girar un motor elèctric en un sentit o en un altre però utilitzant només una pila.

Per fer aquest circuit no podem utilitzar el mode de components reals del Crocodile, ja que en aquest mode no hi ha l'element elèctric necessari: el doble commutador. Aquest és un element amb 6 terminals i és com dos commutadors junts que actuaren a la vegada.

Com ja sabem, el que necessitem és que els pols + i - de la pila arriben al motor en una posició o en la contrària per canviar el sentit de gir del motor.

Per tant, per fer el circuit:

  • Uneix el terminal NC (Normalment tancat) d'un commutador amb el NO (Normalment obert) de l'altre.
  • Aquests dos terminals units es connecten amb un dels terminals del motor.
  • També el NO del primer commutador amb el NC del segon.
  • Aquests terminals units van a l'altre terminal del motor.
  • Els pols + i - de la pila van cadascun a un dels comuns del doble commutador.

Millores al circuit

Interruptor general

Afegeix al circuit un interruptor que servixca per apagar i encendre el motor, independentment de en quin sentit estiga girant. Pensa bé on has de connectar aquest interruptor i comprova que el circuit funciona com és degut! Sobretot no provoques cap curt-circuit!

LEDs indicadors del sentit de gir

Per trobar els LEDs en mode esquema has d'anar entrant en les diferents barres de components, els LEDs estan en la barra d'indicadors luminosos, que és el botó amb el símbol d'una bombeta de la barra de components principal.

També ara s'han de connectar els LEDs tal i com ho faríem a la realitat: posant un resistència limitadora de corrent en sèrie per a que no es cremen. A la figura pots vore dos LEDs en anti-paral·lel amb una única resistència limitadora i es veu com s'encén un LED o l'altre depenent de la polaritat de la pila:

Aprofitant aquest circuit dels LEDs afegeix al circuit dos LED de diferent color amb una resistència (d'un valor d'uns 400~500 ohms estarà bé)  i connecta-los de manera que se'n il·lumine un diferent depenent de en quin sentit estiga girant el motor.