Canvi sentit gir d'un motor: dues piles

En aquest exercici anem a fer el circuit que necessitarem pel nostre vehicle mòbil: un circuit que fa girar un motor elèctric en un sentit o en un altre depenent de la posició d'un commutador.

Per fer aquest circuit en el mode de components reals del Crocodile, com que aquest no disposa de massa elements elèctrics, l'haurem de fer d'una manera especial: utilitzant dues piles i un commutador.

Per fer el circuit, has de saber que un motor elèctric de corrent continu gira en un sentit o un altre depenent de a quins dels seus terminals connectem els pols positiu (+) o negatiu (-) de la pila. És a dir, si el motor gira en sentit horari quan connectem la pila, si invertim els pols de la pila (on estava el +, posem el - i vice-versa) el motor girarà en sentit anti-horari.

Per tant, per fer el circuit:

  • Uneix el pol + d'una pila amb el - de l'altra.
  • Connecta aquest cable que uneix els dos pols d'abans a un terminal del motor.
  • El pol + que queda lliure d'una pila va a un dels terminals laterals del commutador.
  • El pol - lliure de l'altra pila va a l'altre terminal lateral del commutador.
  • Per últim, connecta el comú del commutador amb el terminal que queda lliure del motor.

Millores al circuit

Interruptor general

Afegeix al circuit un interruptor que servixca per apagar i encendre el motor, independentment de en quin sentit estiga girant. Pensa bé on has de connectar aquest interruptor i comprova que el circuit funciona com és degut!

LEDs indicadors del sentit de gir

Els 3 components de colors de la barra de components reals són LEDs, aquestes sigles venen de Light Emitting Diode, Díode Emissor de Llum.  Un díode és un component electrònic que estudiarem en futurs cursos, ara només has de saber que per a que un LED faça llum cal connectar els pols de la pila en el sentit adequat, si els posem al contrari el LED no s'il·lumina, com pots vore a la figura següent:

Aprofitant aquesta propietat dels LEDs afegeix al circuit dos LED de diferent color i connecta-los de manera que se'n il·lumine un diferent depenent de en quin sentit estiga girant el motor.