Circuits Crocodile

Fes amb Crocodile, en mode de components reals, un circuit amb:

  • Una pila de 9V.
  • Un polsador.
  • Un commutador.
  • Una bombeta.
  • Un brunzidor.

Funcionament del circuit

Aquests elements els has d'interconnectar de manera que quan es polse el polsador, o bé s'encén la bombeta o bé sona el brunzidor, depenent de en quina posició estiga el commutador.

Anomena el fitxer llum-o-soroll.cyt i puja'l ací al Moodle.