Mapa conceptual, diagrama de fluxe, esquema.... de la suma de fraccions, tenint en compte totes les possibilitats