Discos Durs: Particions i Formats

HD partitionCerqueu informació sobre els dispositius d'emmagatzematge massiu anomenats Dicos Durs.

En concret, heu de parlar sobre:

  1. Característiques i constitució dels HD.
  2. Interfícies més habituals dels HD en l'actualitat.
  3. Què són i característiques dels SSD? (Voluntari)
  4. Particions i particionament. Què és, per a que serveix? (Volunt.: Què són les particions EFI o UEFI?)
  5. Formats i Formatatge. Formats de particions d'HD més habituals.