Peces d'escacs

En explica com fer un joc d'escacs.


Seguiu el tutorial i envieu les peces que aneu fent, valoraré positivament si modifiqueu les peces al vostre gust, però que puguen ser reconegudes (que la torre es veja que és una torre, etc...)