Comprovar lectures sensors amb prog ARDUINO

Anem a comprovar amb aquesta activitat que els 4 sensors del nostre coasterbot estan ben connectats i funcionen correctament.
Per fer-ho és important que compreneu que anem a utilitzar la placa com a Arduino, no com a Babuino.

Necessitarem executar l'entorn de programació Arduino, per fer-ho, ens baixarem aquest enllaç al programa de l'entorn de programació Arduino (anomenat també Arduino IDE), que tinc al servidor central de l'institut. Heu de descarregar-lo al vostre escriptori i la primera vegada que l'executeu, marcar-lo com a de confiança, després ja podreu executar-lo per entrar a l'Arduino IDE.
Entorn Arduino IDE

També s'heu de baixar aquest programa en llenguatge de l'Arduino (Wiring) que he preparat per provar els sensors. Deseu-lo dins la carpeta on teniu els materials que utilitzarem per fer el CoasterBot, creeu dins (si voleu) una carpeta que s'anomene "programes".

Connecteu la targeta Arduino del vostre Coasterbot per USB a l'ordinador, verifiqueu que el pont de selecció d'alimentació està en la posició "USB", per a que no calga posar piles per que funcione.

Obriu l'Arduino IDE i des de dins obriu (amb el menú o botó "Open...") el programa que heu baixat, accepteu si us diu que l'ha de col·locar dins una carpeta.

Des de dins l'Arduino IDE, pujeu el programa a l'Arduino (Botó o menú "Upload), l'Arduino comença a executar-lo només l'acabe de rebre, no cal prémer cap botó.

Per vore com funcionen els sensors, obriu dins l'Arduino el "Serial Monitor" i voreu quin valor està llegint cadascuna de les 4 entrades de sensors. Feu que aquestes lectures canvien posant els sensors òptics sobre diferents colors o col·locant obstacles a diferents distàncies del "radar".

Tasca:
Heu d'enviar dues captures de pantalla on es veja la finestra del monitor sèrie amb diferents lectures d'algun sensor en cadascuna d'elles.

Recordeu que després de feta la tasca heu de seguir aquest procediment per a carregar el firmware del Babuino i tornar a convertir l'Arduino en Babuino i poder programar-lo en Blocos.